Rodová kronika

Josef Václav Sládek:
Selské písně
        
Tři rody u nás platí jen...
Tři rody u nás platí jen, to otec, syn a děd; to náš je celý rodokmen: kořen a strom a květ. A naše paměť nejde dál ni naděj v příští čas, než aby, děd co zachoval, syn synovi dal zas. Co bylo, může říci nám jen u hřbitova věž; děd zapomenut leží tam, nás zapomenou též. Jen někde mhavé zvěsti hles nám slovo řekne víc: jak prapraděd náš trpěl kdes, jak šťasten byl, to nic. Tak ořem, sejem, hyneme, však pýchy dalecí přec starší jsme a budeme, než rody knížecí!