Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Literatura faktu

Černý obelisk Salamasara II - předpotopní bytosti z genetických experimentů?

Motto:


"Fakta nepřestávají trvat, i když jsou ignorována."
Henry Thomas Huxley

"Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny."
Jean Cocteau

"Svými fantaziemi nechceme čtenáři vnucovat žádné neověřené teorie. Chceme jen ukázat, že o prehistorii lidstava existují různé představy."
Jacques Bergier a Luis Pauwels ("Jitro kouzelníků")

Hned na začátku chci ale upozornit, že literaturu faktu zásadně odlišuji od literatury sci-fi (science-fiction), i když lze namítnout, kde vlastně jsou hranice mezi těmito žánry? Odpověď na tuto otázku ponechávám na čtenáři.

   

Zde je výběr alespoň některých knih a jejich autorů,
které mne nejvíce zaujaly a které chci doporučit:

Bible - Starý zákon


Vydání Bible kralická

Tuto nejstarší "Knihu knih", která je dostupná prakticky každému, nelze přehlédnout jako zdroj informací o nejstarších dějinách lidstva. Já osobně o pravdivosti údajů Bible vůbec nepochybuji. Otázkou je chápání a úhel pohledu na popisované skutečnosti, z nichž pak vyplývá výklad jednotlivých událostí. Otázkou zůstává významová přesnost překladů a zejména překladů překladů (údajně nejlepší a nejpřesnější je český překlad Bible Kralické). Základní znalost Bible já osobně považuji za součást vzdělanosti lidí naší západní civilizace....

A kdo ji doma nemá, pak Bible Kralická online:
     - Bible kralická 1
     - Bible kralická 2
     - Nová Bible kralická


Dvanáctá planeta

Zecharia Sitchin


Autor souboru knih "Kroniky Země".
Na základě studia starých sumerských textů dokazuje přistání mimozemšťanů-bohů na Zemi, kteří nakonec genetickou manipulací stvořili k obrazu svému i prvního člověka.
Za své názory sklidil Sitchin ostrou kritiku a někdy i výsměch těch "pravých" vědců s těmi "jedině správnými" názory a teoriemi...

Zecharia Sitchin - více na samostatné stránce.
Vzpomínky na budoucnost

Erich von Däniken


Autor, se kterým jsem začínal, či lépe s jeho "Vzpomínkami na budoucnost".
Podle Dänikena je na zemi mnoho důkazů, že zde v minulosti přistáli mimozemšťané. Mýlí se?
Erich von Däniken vydal řadu knih a většina z nich byla vydána u nás v češtině.

Erich von Däniken - více na samostatné stránce.
Na počátku byl Sumer

Vojtěch Zamarovský


Skvělá kniha "Na počátku byl Sumer" (Panorama, doplněné druhé vydání 1983) vypráví, jak se postupně vynořovaly dějiny úsvitu lidstva z písku pouště Mezopotamie....
Kniha je "historickým cestopisem stejně jako vědeckou reportáží, knihou velkého dobrodružství o poznávání nepoznaného..." Kolik asi muselo být opraveno omylů "vědy" na základě nových poznatků, tak jak byly postupně vynášeny na světlo ze zapomnění času...
Jiří Wojnar

Jiří Wojnar


Český autor knih, zabývajících se otázkami sahajícími do hluboké minulosti vzniku lidstva a pravěkých civilizací - otázkami dosud nevysvětlenými, nebo jejichž obecná "vědecká" vysvětlení jsou pro přemýšlivé lidi nevěrohodná. Některé závěry ve mně ale vzbuzují rozpaky (anagrafy)....

Jiří Wojnar - více na samostatné stránce.


Darwinův omyl

Hans-Joachim Zillmer


Autor je diplomovaným stavebním inženýrem, členem newyorské vědecké akademie...

Knihy v češtině "Darwinův omyl" (Ikar 2001) a "Omyly v dějinách Země"
(Knižní klub).

Darwinův omyl: Autor pomocí archeologických nálezů a nejnovějších vědeckých poznatků polemizuje s Darwinovou evoluční teorií. Archeologické vykopávky dokazují: lidé a dinosauři žili ve stejné době. Prokázaná existence jedné nebo více světových katastrof vylučuje vědecký světový názor. Zánik světa a evoluce se vzájemně vylučují. Neexistuje žádný kompromis. Na pomalý a nepřetržitý vývoj nebylo dost času, to znamená, že muselo dojít ke stvoření a evoluce na Zemi nemohla nikdy proběhnout...
Omyly v dějinách Země: Autorovo krédo: "Věda je také učení o omylech, neboť jinak by zavládlo ticho. Lidé se naučili mnoho, přesto je toto vědění jen kapkou v oceánu neznáma. Na druhé straně podléhají vědecké názory duchu doby a byly našimi duchovními předchůdci v 19. století nuceně svedeny do dogmat a teorií, jejichž porušení se pokládá za kacířství. Zbavíme-li se těchto duchovních pout, můžeme získat lepší perspektivy do budoucna."
A dále (první odstavec první kapitoly): "Evoluční teorie byla v 19. století vypracována bez jediného důkazu a dokázat se ji nepodařilo dodnes. Existuje mnoho teoretických rozporů a proi darwinismu se etavějí i praktické doklady. V Americe existují dávné skalní malby prehistorických indiánů, které znázorňují společně člověka a dinosaury."
Tajemství Marsu

Graham Hancock, Robert Bauval, John Grigsby


"Tajemství Marsu" (PRAGMA 2001) - fascinující příběh konce dvou světů.

Tvář "Mars je planeta zničená katastrofou. Na boku má strašlivou zející ránu. 4500 km dlouhou a skoro 7 kilometrů hlubokou, která působí dojmem, že byla vyrvána nějakou démonickou silou. Je to svět nehostinný, ponurý a neobyvatelný." Jsou fotografie tváře a pyramid v oblasti Cydonie pořízené sondami NASA důkazem, že v minulosti na Marsu byl život a že zmíněné útvary jsou pozůstatky činnosti neznámých civilizací? Autoři předkládají nejnovější vědecké poznatky o skrytém nebezpečí, které číhá v naší sluneční soustavě - v podobě fragmentů gigantické komety, která před zhruba 20 000 lety proletěla v blízkosti Marsu, a tedy i Země, a pak se rozpadla na desítky kusů o kilometrové velikosti. Podle zjištěných skutečností tato intenzivní kanonáda Mars zabila - nikoliv však před miliony let... Otázka ale zní: Může podobná kataklyzmatická katastrofa potkat i naši Zemi. Astronomové to již nevylučují...Způsob existence

Pavel Kozák


"Způsob existence" - vydalo v r. 1992 českobudějovické nakladatelství DONA Nenápadná knížka, v níž se autor "ujal velmi obtížného úkolu - srozumitelnou a popularizační formou seznámit čtenářskou obec s problematikou existence lidstva z nejrůznějších aspektů a v nejrůznějších souvislostech. Vychází z názoru, že materialistické a idealistické chápání světa a jeho podstaty jsou dvě neoddělitelné součásti tohoto procesu... Připouští, že jednoznačně prokázaných faktů z historie existence lidstva je velmi málo... Autor nepodává "fakta" dogmatickým způsobem, nýbrž nevtíravě vede čtenáře k zamyšlení nad jevy a procesy přeplněné otazníky."
Rozhodně stojí za přečtení a zamyšlení!


Způsob existence

Hartwig Hausdorf


"Záhady čínských pyramid" - vydalo v r. 2003 nakladatelství NS Svoboda "Hartwig Hausdorf patří k nejvýznamnějším německým autorům v oblasti nevysvětlitelných fenoménů a spekulativních případů. Knihou "Záhady čínských pyramid", která byla přeložena do deseti jazyků, se mu podařil mezinárodní průlom - úspěch, jehož před ním dosáhl snad jen Erich von Däniken" (autor předmluvy ke knize).
Čína, Tibet a dálný východ vůbec zůstávají stále pro naši tzv. západní kulturu jedním velkým tajemstvím. Tato skutečnost má historicky mnoho důvodů, ať už je to obrovská jazyková bariera vč. čínského pro evropana nepochopitelného písma, nedostupnost mnoha oblastí ať již vzhledem k přírodním podmínkám nebo spíše k zákazům čínské vlády atd. symbolizovaným pověstnou čínskou zdí. "Informace se k nám dostávají jen velmi kusé. Vypovídají o nanejvýš záhadných nálezech za jakousi čínskou zdí mlčení." Proto autor vyzývá: "Proražme do té zdi díru!"Objevení Platónovy Atlantidy

Radek Brychta


"Objevení Platónovy Atlantidy" - Dřevotvar interiéry Hradec Králové, v.d., prosinec 2001 Cituji slova ze zadní strany obálky....:
"Magické slovo podněcující už 2350 let lidskou fantazii. Poprvé od vydání knihy Ignatia Donnellyho "Atlantida předpotopní svět" má český čtenář možnost seznámit se s ucelenou teorií o tom, kde a kdy existovala Atlantida a proč zanikla. To ale není jediné prvenství této knihy. Poprvé je na základě nejnovějších vědeckých výzkumů publikována značně odvážná a překvapující komplexní teorie o Atlantidě českým autorem, doplněná barevnou obrazovou přílohou s vyobrazením artefaktů a archeologických lokalit pro českého čtenáře téměř neznámé Protoindické civilizace."
"Poprvé jsou uvedeny v české publikaci takového rozsahu odkazy na webové internetové stránky z celého světa, související daným tématem. Přestože publikace vychází z nejnovějších vědeckých výzkumů v archeologii a dalších vědních oborech, je problém existence Atlantidy popsán čtivým a dynamickým stylem, který zajisté uspokojí nejen odborníka, ale i čtenáře hledajícího tajemno a zábavu."
Co dodat? Vše, co jsem dosud o Atlantidě četl, mi připadá naivní, když pravda je tak zřejmá a jednoduchá! Logické vývody a nezvratné důkazy podané v knize mne zcela přesvědčily! Přijme je i oficiální věda?

   
E-mail
braum.jan@gmail.com