Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

To jsem já!

Vítejte na mé osobní stránce!

Co zde naleznete?
Něco o mé osobě - napoví mé zájmy, záliby a osobní názory....
Kdo jsem, odkud přicházím a kam kráčím....

  Motto:

  MLUVÍ SMRT:
Žil v Bagdadu kupec, který poslal sluhu na tržiště nakoupit zásob do kuchyně. Sluha se za chviličku vrátil celý bledý a třásl se a řekl: "Pane, právě teď na tržišti do mne vrazila ženská v tlačenici, a když jsem se ohlédl, viděl jsem, že o mne zavadila smrt. Podívala se na mne a pohrozila mi; půjč mi, pane, svého koně, odjedu z tohoto města a uniknu svému osudu. Pojedu do Samaře, tam mě smrt nenajde." Kupec mu půjčil koně, sluha naň nasedl, vrazil mu ostruhy do slabin a odjížděl, jak nejrychleji kůň stačil uhánět. Kupec vyšel potom na tržiště, přistoupil ke mně a pravil: "Proč jsi pohrozila mému sluhovi, když jsi ho dnes ráno uviděla?" "To nebylo gesto hrozby," řekla jsem, "bylo to gesto překvapení. Podivila jsem se, proč vězí tady v Bagdadu, když s ním mám dostaveníčko dnes večer v Samaře."
(W. Somerset Maugham)

Jestliže tyto stránky u vás probudí kterýmkoliv tématem zájem a touhu podívat se trochu blíž, pak jsem dosáhl cíle, pro který jsem tyto stránky sestavil....


 • České Budějovice - metropole jižních Čech, už od roku 1945 moje město,
 • Novohradsko - nejjižnější kout jižních Čech - můj zamilovaný kraj, krásná příroda, památky a terény pro cykloturistiku,
 • Chalupaření - krčí se tam, kde lišky dávají dobrou noc,
 • literatura faktu a zejména moji oblíbení autoři:
 • Erich von Däniken - autor, podle nějž je na zemi mnoho důkazů, že zde v minulosti přistáli mimozemšťané;
 • Zecharia Sitchin - autor, který na základě studia starých sumerských textů dokazuje přistání mimozemšťanů-bohů na Zemi;
 • Jiří Wojnar - autor s obdobnou tématikou ... a řada dalších ....
 • pěstování bonsají - jedinečná forma umění, překrásná záliba na dlouhá léta,
 • podzemí - průzkum podzemních chodeb v Ortech, návrat do klukovských let,
 • hudba - swing a jazz - hudba mého mládí, výběr hudebních filmů na YouTube
 • rocková muzika - moje oblíbené rockové skupiny z Birminghamu - Electric Light Orchestra,
 • hudba pro uklidnění (midi) ....
 • Rodová kronika - o mých předcích ze starých listin a zachycených vzpomínek rodičů a prarodičů ....

   


Počet přístupů:   
E-mail
braum.jan@gmail.com