Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Novohradské hory
pro cykloturisty

(Podle Vlasty Braumové a Hedviky Břehové - ZF JU)

Novohradské hory skýtají řadu přírodních a kulturních zajímavostí a jedním z optimálních způsobů jejich poznání je cykloturistika.

Pro zájemce o cykloturistiku po Novohradských horách přinášíme několik vyzkoušených okružních tras ze tří výchozích míst: Pohorské Vsi, Terčina údolí a Benešova nad Černou.
Trasy jsou stručně popsány s uvedením nadmořských výšek jednotlivých míst, délky trasy, převýšení, přibližné doby jízdy a s upozorněním na zajímavá místa.

Pohorská Ves

1. Pohorská Ves (760) - Černé Údolí (700) - po neznačené cestě a pak po zelené značce směrem na Žofín (750), dále po neznačené cestě podél Tisového potoka k Žofínskému pralesu (800) - odtud až do Stříbrných Hutí (úsek orientačně náročnější, dopor. mapa 1:100000) - vlevo podle pralesa obloukem asi 1,5 km k můstku přes potok - na nejbližší odbočce vlevo k hraničním patníkům IV/17 a IV/16 - odtud po neudržované a místy obtížně sjízdné cestě do bývalých Stříbrných Hutí (720) - proti proudu Lužnice po pravém břehu stoupání k bývalým Janovým Hotím (860) - po zpevněné cestě do Pohoří na Šumavě (910) - pokračovat až na česko-rakouskou státní hranici (943) - odtud zpět do Pohoří na Šumavě (910) - po silnici k Pohořskému rybníku (890) a pak stále podle Pohořského potoka k samotě (hájence) Baronův Most (840) a přes Leopoldov (790), Uhliště (760) zpět do Pohorské Vsi.

Délka okruhu cca 33 km, přibližná doba jízdy 3 hodiny, převýšení 243 m (nevhodné pro méně zdatné), zajímavá místa: Žofínský prales - běžně nepřístupný, Stříbrné Hutě - zde opouští naše území Lužnice.

2. Pohorská Ves (760) - Černé Údolí (700) - Horní Stropnice (550) - po červené zn. do Terčina údolí (490) a Nových Hradů (540) - po modré k Městskému Mlýnu (500) k odbočce k Veveřímu rybníku (540) (možnost koupání u hráze) k pomníku U Křížku (630) - pod vrchol Vraní hnízdo (650), do Šejb (600), Dobré Vody (730), Hojné Vody (820), Starých Hutí (800), bývalého Starého Holandu (750) a zpět do Pohorské Vsi.

Délka okruhu cca 42 km, přibližná doba jízdy 3 hod. 45 min., převýšení 330 m, zajímavá místa: Terčino údolí (park, naučná stezka, tvrz Cuknštejn), Dobrá Voda (kostel), Hojná Voda (značený pěší okruh Kuní a Kraví hora).

3. Pohorská Ves (760) - po zelené zn. k Terčímu Dvoru (800), přes louku a po částečně nezpevněné cestě lesem k Huťskému rybníku (820), zpět 1 km na nejbližší křižovatku - odbočit vlevo na neznačenou cestu (860) nad Uhlišťským rybníkem (vlevo zůstává Vyhlídka 941 m) pod Myslivnou, od úpatí Myslivny (880) pod Lovčí hřbet (930), odbočit vpravo na silnici k Pohořskému rybníku (890), odtud vlevo na Pohoří na Šumavě (910) - od kostela vpraavo a přes bývalou Pavlínu pěšky vystoupit na Kamenec (1072) a zpět (celkem 7 km - úsek orientačně náročný, nutná mapa 1:50000) do Pohoří na Šumavě, dále viz trasa 1.

Délka okruhu cca 24,5 km + 7 km na Kamenec a zpět (s určitými obtížemi lze i s kolem), přibližná doba jízdy 2 hod. 15 min. + doba výstupu na vrchl Kamence, převýšení 170 m, zajímavá místa: okolí rybníků Huťský, Uhlišťský a Pohořský, Kamenec - nejvyšší vrchol Novohradských hor, Pohořské rašeliniště.

4. Pohorská Ves (760) - po červené zn. směrem na Malonty, asi po 500 m odbočíme vlevo směrem k Hornímu Příbrání (870), dále přes Dolní Příbrání a Janovu Ves do Tiché (650) a ke Svatému Kameni (640), odtud po silnici do Rychnova nad Malší (600), přes Bukovsko do Malont (680), z Malont směrem na Pohorskou Ves cestou pod Hřebenem (730) k mostu přes Pohořský potok (680), za mostem vpravo silnicí pod Červeným vrchem zpět do Pohorské Vsi.

Délka cca 34 km, přibližná doba jízdy 3 hod. 30 min., převýšení 270 m, zajímavá místa - Sv. Kámen ( kostel), cestou na Rychnov nad Malší zastavení křížové cesty, Malonty (kostel).

5. Pohorská Ves (760) - Černého Údolí (700), směrem na Dobrou Vodu k býv. Starému Holandu (750), odtud po zelené a modré do Hojné Vody (820), pěšky vystoupit na Kraví horu (953) a Kuní horu (925) (nejprve po červené zpočátku skalnatým terénem na Kraví a Kuní horu až k odbočce na zelenou a po ní do Starých Hutí a po modré zpět do Hojné Vody, cca 9,5 km), z Hojné Vody přes Staré Hutě (800) k osadě Mlýnský vrch (780), přes bývalý Starý Holand (750), Černé Údolí (700) zpět do Pohorské Vsi.

Délka okruhu 19 km + 9,5 km pěšky, přibližná doba jízdy 1 hod. 30 min. + pěší okruh, převýšení 120 m, zajímavých místa - Kuní a Kraví hora, Vysoká.

Terčino údolí

6. Terčino údolí (490) - po červené značce do Údolí (490) a směrem na Trhové Sviny mírným stoupáním pod Krčínský vrch (520), po silnici při Žárském rybníku k obci Žár (510), dále k tvrzi Žumberk (540), odtud po modré do Kamenné (560), Rychnova u Nových Hradů (580) směrem na Svébohy (530), Horní Stropnici (530) a po červené zpět do Terčina údolí.

Délka okruhu cca 27,5 km, přibližná doba jízdy 2 hod. 30 min., převýšení 90 m, zajímavé místo - tvrz Žumberk (možná prohlídka). Navíc možno absolvovat zajímavou naučnou stezku vedoucí Terčiným údolím (5,5 km).

7. Terčino údolí (490) - po červené značce do Horní Stropnice (530), Dobré Vody (730), Hojné Vody (820) (odtud možný pěší výstup na Kraví (953) a Kuní horu (925) (viz trasa 5), z Hojné Vody po modré přes Staré Hutě (800) k osadě Mlýnský vrch (780), odbočit ze silnice doprava, stále po modré Liščím dolem do Konratic, Rychnova u Nových Hradů (580), Horní Stropnice (580), odtud po červené zpět do Terčina údolí.

Délka okruhu cca 28 km, přibližná doba jízdy 2 hod. 30 min., převýšení 340 m, zajímavá místa: pěší výlet na Kraví a Kuní horu, Dobrá Voda (kostel).

8. Terčino údolí (490) - po červené značce do Nových Hradů (540), po modré směrem na Městský Mlýn (500), Veveří rybník(540), pomník U křížku (630), Šejby (600), po 800m odbočit vlevo směrem na Dobrou Vodu na lesní cestu a cca 3 km směrem k pralesu Hojná Voda (850), od pralesu zpět asi 500 - 600 m, pak odbočit vlevo na cestu značenou na mapě jako silnice na Hojnou Vodu (780), dále přibližně 3 km do Hojné Vody (820), odtud po červené přes Dobrou Vodu (730), Horní Stropnici (530) zpět do Terčina údolí.

Délka okruhu cca 27,5 km, přibližná doba jízdy 2 hod. 30 min., převýšení 360 m, zajímavé místo - klášter Servitů a Starý hrad v Nových Hradech, prales Hojná Voda (veřejně nepřístupný).

Benešov nad Černou

9. Benešov nad Černou (650) - po modré značce do Kuří (700), Lužnice (790), Pohorské Vsi (760) kde modrá končí, dále po zelené na Terčí Dvůr (800), Huťský rybník (820), Žofín (750), úbočím hory Točník k bývalému Starému Holandu (750), k osadě Mlýnský vrch (780), odtud přes kótu 830 na silnici Černé Údolí - Horní Stropnice, odtud vlevo po zelené přes Velký Jindřichov do Benešova nad Černou, možno též pokračovat dál po modré až na červenou a po ní vlevo přes Cikánský (804) a Zaječí vrch (690) také do Benešova nad Černou.

Délka okruhu cca 30,5 km, přibližná doba jízdy 3 hod., převýšení 220 m - časté stoupání a klesání, zajímavé místo - Žofínský prales.

10. Benešov nad Černou (650) - po zelené značce přes Velký Jindřichov (760) na silnici Černé Údolí - Horní Stropnice až na modrou, po které se vydáme vpravo a pokračujeme k osadě Mlýnský vrch (780), odtud dále po modré na Staré Hutě (800), Hojnou Vodu (820), po červené do Dobré Vody (730), Horní Stropnice (530) a po silnici do Rychnova u Nových Hradů (580), Valtéřova (650) a zpět do Benešova nad Černou.

Délka okruhu cca 26,5 km, přibližná doba jízdy : 2 hod. 30 min., převýšení 300 m, zajímavé místo - Dobrá Voda ( kostel ).


Při vyhledávání tras (s použitím dostupných turistických map Novohradské hory - 1:50000 a Českobudějovicko - 1:100000) se nabízí řada kombinací stávajícího pásového značení s cestami neznačenými, případně je možné navázat na kvalitně značené a udržované trasy v Rakousku s využitím sezónně nebo příležitostně otevřených hraničních přechodů (např. v Nových Hradech a Šejbách - informace na Městském úřadě v Nových Hradech, tel. 0335/92117, 92194, na Obecním úřadě v Horní Stropnici - tel. 0335/95122, 95169, nebo v sestovní kanceláři Mibor v Nových Hradech - tel. 0335/92268, 92418).

Další zajímavé a vyzkoušené trasy - Kurs Novohradsko, září 2000

   

E-mail
braum.jan@gmail.com