Jan Braum
                   osobní stránky

 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 


Průvodce Hosínem 1 - nejstarší částí Ortů


Hosín I

Lidová tvořivost - Šnek v Hosíně I Do Hosína I (stejně jako do celých Ort) je v současné době přístup pouze jediným vchodem, ležícím na konci jedné z erozních rýh v lese nad obcemi Borek a Hrdějovice (katastr. území Hosín), ostatní vchody zanikly sesuvy a nejsou již přístupné a nebo o nich prostě nevíme. Propojka do Hosína III (čtvrtá chodba vpravo od vchodu) je zazděna, protože tudy z trojky pronikaly při deštích proudy povrchové vody s bahnem.

Od vchodu vede přibližně východním směrem asi 150 m dlouhá, rovná tzv. Černá chodba, v některých částech pokrytá až do 30 cm vodou (proto holinky), z níž cca po 80 metrech doleva vede štola ke Komínu (svislá šachta z betonových skruží) a jedinému vchodu do Hosína II. Odtud ve směru pokračování Černé chodby začínají hlavní prostory podzemí - části Hosína I s rovnou páteřní Zelenou chodbou, dlouhou přes 150 m. Ta končí tzv. Východní rozrážkou, která představuje nejvýchodnější místo ortského prostoru. Nejdelší příčnou chodbou je Fialová chodba cca 80 m dlouhá. Hosín I není velký, je rozsahem ani ne polovina Hosína II. Nedá se tu zabloudit - máme mapu!

Hosin1 Hosin1 Stupňovité čelo ražby chodby v Hosíně 1 - MarekJak to vypadá na povrchu nad Hosínem I ?

Les. Propady tu nejsou (zaplať "pánbu").


Komín - nadzemní část:

Komín Komín


E-mail
braum.jan@gmail.com