Jan Braum
                   osobní stránky

 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 


Podzemí pod Hosínem - Hosín na internetu


Hledáte další odkazy na Orty?

 • Zatím nejlepší a nejhodnotnější, obsahově skvěle zpracované video o Ortech naleznete na adrese:
  https://www.youtube.com/watch?v=cjWemcqW4AU.
 • Zájemce jsem v minulosti odkazoval především na vyčerpávající zprávu (vč. doplňku) o historii, zmapování a podrobném popisu jednotlivých částí podzemí Hosína (dříve na stránkách České speleologické společnosti) autorů Davida Kaifoše a Michala Kolčavy (ZO I-05, Geospeleos, nyní na adrese http://www.geospeleos.com/). Zároveň jsem jim touto cestou vyslovil svůj obdiv a poděkování za uveřejnění bohatých a cenných informací a hlavně za zveřejnění mapy, s níž se v Ortech prostě zabloudit už nedá. Ve svém textu používám názvy, které jsou uvedené v mapě a které velmi hezky a vtipně vystihují důležitá místa v podzemí. Na jejich stránkách se ale podrobnější informace o Hosínských Ortech jaksi vytratily... Mapu proto nyní naleznete na adrese tady "u nás", (vypůjčil jsem si ji s jejich souhlasem, aby se neztratila).
 • Fotografická prohlídka Ortů - úžasné dílo Ladislava Lahody a jeho spolupracovníků - prohlídka Ortů a všech jejich chodeb a zákoutí procházkou podle mapy s fotografiemi pohledů ve směru postupu.
 • Stránky Ladi Odvářky, které navazují na tyto stránky a doplňují je o nové poznatky z dalších výprav do podzemí Ortů.
 • Genius loci důlního díla Orty - nádherné a působivé video, natočené jako podklad k atestaci z předměto "Dějiny estetické kultura" a "Architektura a město 19. 20. a 21. století" na Katedře Teorie kultury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Objasňuje na základě dokumentů historii vzniku podzemí Ortů, současnost i výhled do budoucna na zachování tohoto unikátu.
 • stránky informačního systému JIŽNÍ ČECHY A ŠUMAVA (Spolek pro popularizaci jižních Čech)
 • ORTY – KAOLINOVÝ DŮL HOSÍN (obrázky) - Nautilus.cz
 • Stránky Ondřeje Záleského - doplněk k seminární práci z předmětu Geologie na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Č.B. (2006) Současná podoba důlního díla Orty
 • Francimus, Hosín - Orty. Jihočeský kaolín - speleologické stránky....
 • Stránka o Ortech (na stránkách katedry IT ČZU Praha - BCD WIKI) Informace, historie.
 • Zpráva MF Dnes - železniční koridor přímo přes Orty???
 • Varianty železničního koridoru - řešení trasy přes Hosín dosud nerozhodnuto?
   
E-mail
braum.jan@gmail.com