Jan Braum
                   osobní stránky

 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 


Podzemí pod Hosínem - Hosín III (někde označován jako "stařiny")


Hosín III

Nejdřív bylo nutno najít vchod! Průzkum na povrchu zatím ale ukázal, že údajný vchod od Červeného propadu je beznadějně zavalen a snahy některých nadšenců, zmírnit nepříznivé působení přívalových vod tekoucích erozní rýhou těmito místy, byly zatím bezúspěšné. Přesto zpřístupnit vchod se podařilo na výpravě 20. května 2002, které se zůčastnili pouze dva lidé, jmenovitě Tomáš Lédl a Laďa Odvářka... Ten o tom říká:

"Konečně je to tu! Červený propad se znovu propadl a nám se naskytla možná jedinečná příležitost navštívit třetí část tohoto podzemního lomu. Výpravy se zůčastnili pouze dva lidé, jmenovitě Tomáš Lédl (velmi čerstvý to magistr) a já, Laďa Odvářka. Vyrazili jsme tehdy pozdě odpoledne a za chvíli byli na místě."

Tak tudy... Ta díra vlevo je "vchod". Hned jsme se dali do kopání vojenskými lopatkami, které uvidíte na dalších fotkách. Asi za třičtvrtě hodiny byl vchod průlezný. Jako první jsem to zkusil já a zjistil, že mimo propad je chodba vcelku zachovalá, takže nic nebránilo Tomášovi mě následovat....
Pod propadem Nevada Vydáváme se tedy dál podle mapy, která jako vždy téměř do puntíku souhlasí. Chodby tady na začátku jsou někdy vysoké max. 2 metry, ale většinou jen kolem 1 metru, takže "kačení pochod" to jistí. Takto vypadá uzavřený průkop do propadu Nevada v tzv. Kleštích, dílo skupiny GEOSPELEOS z února 1994.
Jinak než po břiše to nejde.... Za propadem Nevada se konečně cesty kříží do včech směrů, ale všechno to jsou plazivky. Profil chodby je zachovalý, ale zanesený naplaveninami, takže se plazíme přímo pod stropem. Nic pro klastrofobiky.
Nejzachovalejší chodby Pak už ale jdeme rovně tam, kde jsou chodby nejzachovalejší. Bohužel jsou v některých místech zaplaveny.
Prasklina nebo chodba? Všude na zemi je mazlavé bláto, které slušně klouže. Na jednom vyvýšeném místě je do bláta napsána "návštěvní kniha". Vypadá to, že jsme tu první lidé v tomto tisíciletí. Ti poslední tu byli před 6 lety... Puklina za mnou je v mapě označena jako široká chodba, ale to je snad jediná chyba v mapě.
Tudy? Néé... Původní počva byla o něco níž, teď jsou ale některé chodby jen stěží průlezné. Bahno není pouze dole, ale i na stěnách. Tomáš právě zapisuje pozici....
Chodba trojky Propadlý strop  Jižní část lomu je v podstatně horším stavu. Tady je třeba chodba, kde se zřítila klenba. Díky tomu je ale teď dobře průchozí....
Křižovatka
Orty III se dosti liší od toho, na co jsme zvyklí v části I a II. Chodby jsou nižší, ne tak hezky opracované a proto taky v horším stavu:
Já to zkusím na rajb... Já tam nedosáhnu... Kousek vedle propadu Nevada se vytvořil "Malý dóm". Výška od původní počvy teď činí asi 6 metrů. Je to jedno z nejhezčích míst trojky.

Já se tady snad zakopu.... V podzemí jsme strávili víc než 2 hodiny a venku se dost připozdilo. Ještě za sebou zamést stopy, protože co nezničí voda, to spolehlivě dodělají lidé....
"Tak to byla naše slavná výprava do Ortů III. Doufejme, že ne poslední. Voda se totiž neúprosně podepisuje na tomto jedinečném hornickém díle. Pokud se definitivně nevyřeší odvod vody z Červeného propadu, tak toto dílo naši potomci už neuvidí."


Hosín III na povrchu:

Průzkum povrchu pak pouze konstatoval shodu skutečnosti s útvary, zakreslenými na mapě. Tak přinášíme alespoň několik obrázů, jak vypadají propady shora:

Propad Mururoa Propad Bikini Na dně v propadu Bikini
Propad Nevada Propad Magion


Nové propady v Hosíně III a stav po povodních 2002

Po povodních byly hlavní vchod a vstupní Černá chodba zaplaveny, takže vstup do podzemí byl prakticky nemožný. Při výpravě v lednu jsme prohloubili strouhu ze vchodu, aby voda mohla lépe vytékat, ale asi moc platné to nebylo. Při výpravě v březnu 2003 zjistil a vyfotografoval Laďa Odvářka nové propady v Hosíně III, které byly zřejmě způsobeny působením vody při deštích v období povodní a potom. Jako objevitel je rovněž pojmenoval. Ale dejme slovo expertovi na Hosín III Laďovi Odvářkovi:

Po loňských povodních a zimě to nevypadá s Orty dobře. Od srpna jsou trvale zaplaveny, nejvíce vody tam bylo někdy v lednu - únoru, kdy Červeným propadem tekla voda (otevřeným propadem a kolem nedostatečně navazující roury), dále roura za tímto propadem byla ucpaná a voda též vtékla do podzemí zřejmě nějakou postraní chodbičkou v Černé chodbě. Z hlavního vchodu pak vytékala (po prokopání hráze, kterou tam někdo vytvořil při povodních, aby voda netekla dovnitř) proudem ven. Hladina vody dosahovala asi 2/3 výšky dveří. Jindy zase byla voda v Černé chodbě zamrzlá a při stěnách tak byl dobře zřejmý opad horniny. Za vydatných dešťů při povodních voda protékala částí Ortů III a vyvěrala v Kleštích do propadu Nevada. Tam pak bylo i přes metr vody. V Ortech III není bezpečno uvnitř, ale ani na povrchu. Došlo totiž k nejhoršímu a vznikají nové propady. První byl někdy na podzim nad jezerem Magion (propad Magion II). Má asi 6m v průměru, hloubku kolem 2m a strhl sebou i tři vzrostlé stromy. Druhý propad je z února nebo začátku března. Pravděpodobně se propadl Malý dóm v blízkosti Nevady (Malý propad). Propad je úzký asi 1x1,5m, hluboký asi 3m. Na dně zůstal zasazený smrček, jeho špička jen o kousek převyšuje okolní terén. Nad I a II naštestí nic nového, jen těsně vedle propadu Nagasaki spadl statný smrk.

Nový propad nad jezerem Magion na samém okraji Hosína III byl pojmenován podle sousedního propadu Magion II. Jeho hloubka i rozsah jsou patrné ze snímků:

Magion II  Magion II

Druhý nově vzniklý propad v těsné blízkosti "Nevady" byl nazván pro svůj malý rozsah, nikoliv však malý význam, Malý propad (pravděpodobně propadlý Malý dóm), na druhém snímku Malý propad, vpozadí propad Nevada:

Malý propad  Malý propad

A jak vypadal hlavní vchod do Ortů v době po povodních 2003 naznačují snímky Ladi Odvářky. První snímek představuje vodu ve vchodu do Ortů (před Vánoci již trochu nižší stav), druhý snímek - zamrzlá Černá chodba na Nový rok (je vidět, kam až dosahovala hladina a také jak stěny drolí):

Vchod do Ortů po povodních Zamrzlá Černá chodbaHosín III z jiných zdrojů (Internet):

.... v systému III neustále probíhá ukládání sedimentů občasným tokem Syndronu, takže se zanedlouho stane nenavštívitelným. Hladina jezer zakreslených na mapě ve Speleu 13 stoupla zhruba o 1 m. Novinkou je neprůlezný zával v tzv. Kleštích, vzniklý po lednovém tání sněhu. Tvrdě jsme se vložili do práce a za chvíli jsme byli na druhé straně. Při té příležitosti jsme propadlinu otevřeli na povrch. Tento nový vchod se nachází ve východní části propadu Nevada. S novým vchodem nás napadla nová myšlenka, totiž jak zabránit zatopování tohoto systému. Realizace tohoto nápadu má dvě fáze. První fází je postavení bytelné zdi v Povodňové chodbě, druhou pak spojení Červeného propadu s hlavním zářezem. Problémem je najít lidi, kteří by to udělali. My máme svých starostí dost .... (Michal Kolčava, ZO 1-05 GEOSPELEOS, únor 1994)

.... chodby jsou téměř po strop zanesené bahnem a někdy tam bývá hodně vody. Taky působí poněkud nestabilním dojmem. Vchod je malou bahnitou dírou ve žlabu vpravo od hlavního vchodu. Po jeho proplazení má návštěvník nejhorší za sebou. Zajímavý je i povrch nad lomem, kde jsou velmi dobře rozpoznat propady. Dá se pěkně vystopovat průběh podzemních chodeb .... (Jiri Klikar, 22.11.1999)
Autor: Laďa Odvářka   
E-mail
braum.jan@gmail.com